daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
english
bulgarian
croatian
danish
dutch
finnish
french
german
hungarian
italian
japanese
norwegian
lithuanian
polish
romanian
russian
slovakian
spanish
swedish
turkish
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
 
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
    Dr. Milan Popović
    BEOGRAD
    Tel:+381 64 3429521

    Optika7
    SOMBOR
    Tel:+381 63 7332106
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
© 2016
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
 
 
Pitanja koja se najčešće postavljaju
 


Odgovori:1. Koja je razlika između daltonizmai i slepila za boje?
Na retini čovečijeg oka se nalaze tri tipa receptora za razlikovanje boja (za crvenu, zelenu i plavu boju). Na osnovu nadražaja ovih receptora, mozak stvara slike u boji. Kod osoba sa daltonizmom, sva tri receptora za boje funkcionišu, ali sa smanjenim intenzitetom. Kod slepih za boje, redovno jedan od receptora ne funkcioniše, ali se dešava i izostanak rada dva, odnosno sva tri receptora.
Nazad


2. Zbog čega je daltonizam češći kod muškaraca?
Učestalost daltonizma kod muškaraca je 16 puta veća nego kod žena. Dok su 8% muškaraca daltonist, kod žena je to 0,5%. Daltonizam je nasledan, a prizilazi iz oštećenja X hromozoma. Žena će biti daltonista ako su oba X hromozoma oštećena. Ako je samo jedan oštećen, ona je samo nosilac daltonizma. Kod muškaraca oštećen X hromozom uzrokuje nastanak daltonizma.
Nazad


3. Da li je daltonizam izlečiv?
Daltonizam nije izlečiv, ali slično naočarima za korekciju vida, sočivima za korekciju daltonizma moguće je postići znatno poboljšanje.
Nazad


4. Da li dolazi do promena tokom godina?
Tip i stepen težine naslednog daltonizma se tokom života ne menja. Smetnje, uzrokovane štećenim daltonizmom se vremenom mogu menjati. Diabetes, glaukom, ili staračko "požućenje" očnog sočiva, vremenom mogu rezultirati promene.
Nazad


5. U kojoj meri utiče korekcija daltonizma na kvalitet života?
Uloga boja u našem životu je višestruka: boje utiču na raspoloženje, pružaju estetski ugođaj i prenose nam razne informacije. Na svakom koraku susrećemo informacije, kodovane bojama. Za osobe sa daltonizmom nije moguće obavljati delatnosti na oko 150 radnih mesta. Praktično, trpe na mnogim poljima života. Sočivima za korekciju pruža se mnogim osobama daltonistima, da se bolje snalaze u svetu oko nas, punom boja.
Nazad

Bez korektivnih naočara
Sa korektivnim naočarima
Uticaj naočara u cilju poboljšanja stanja


6. Po čemu se razlikuju naši testovi od ostalih ispitivanja?
Većina testova služi da bi se otkrile osobe sa daltonizmom, a ne za odabiranje odgovarajućeg sočiva. Ovim testovima se određuje težina i tip daltonizma, a merenja odgovarajućim korektivnim sočivima pomažu u izboru najadekvatnijih sočiva. Test je brz, objektivan i jednostavan.

daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje

Nazad


7. Da li je moguće primeniti korektivni sloj na sočivima sa dioptrijom?
Da, sloj za korekciju se može naneti na sočiva sa dioptrijom (mono, bi - i multifikalna), kao i na sočiva sa nultom dioptrijom. AR (antireflex) sloj na sloj inace ne deluje.
Nazad


8. Kako mogu znati da su sočiva doprinela poboljšanju?

Nakon dijagnostikovanja, sa sočivima za korekciju treba izvršiti merenja, i na taj način je moguće pratiti poboljšanje. Koristeći sočiva, odabrana na ovaj način, pacijent će sam doći do zaključka, dali vidi svet u više boja.
Nazad

 
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje