daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
english
bulgarian
croatian
danish
dutch
finnish
french
german
hungarian
italian
japanese
norwegian
lithuanian
polish
romanian
russian
slovakian
spanish
swedish
turkish
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
 
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
    Dr. Milan Popović
    BEOGRAD
    Tel:+381 64 3429521

    Optika7
    SOMBOR
    Tel:+381 63 7332106
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
© 2016
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
 
 
Daltonizam
Informacije iz sveta do nas dospevaju putem čula. Najviše informacija primamo putem čula vida.
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
(Uloga raznih čula u primanju i slanju informacija kod savremenog čoveka izgleda ovako: čula vida 90%, čulo sluha 5%, čulo dodira 2%, čulo ukusa 2%,čulo mirisa 1%.) Zbog toga je važno da se mogućnosti koje nam pruža čulo vida maksimalno iskoriste. Daltonizam nepovoljno utiče na pouzdanost primljenih informacija, što uslovljava i vreme reakcije, a sve to bitno utiče na kvalitet života.

8% muškaraca i 0,5% žena su daltonisti (u Srbiji živi oko 420.000  daltonista, dok u zapadnoj Evropi, SAD i Japanu ukupno 32,6 miliona). Za njih je rad u okviru oko 150 profesija onemogućen, i paraktično trpe u svim vidovima života.

daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
U detinjstvu je daltonizam od posebnog značaja, jer se ova nepovoljnost bitno odražava na uspeh deteta kako u učenju, tako i u psihičkom razvoju. Na crtežima dece predškolskog uzrasta ili dece u nižim razredima osnovne škole će trava biti crveno obojena, krov kuće zeleno, što može dovesti do slabe ocene ili ih izvrgnuti ruglu druge dece.
 
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
U saobraćaju daltonisti predstavljaju posebnu opasnost kako za sebe, tako i za okolinu. Osobe koje dobro uočavaju boje, i na daljinu razlikuju boje semafora ili stop svetla. Učestale su saobraćajne u kojima je uzrok nesreće nepravilno uočavanje boja, pa se dešava da osobe daltonisti prelaze preko železničke pruge, uprkos crvenom svetlu.

Često se pojam daltonizma brka sa pojmom "slep za boje". Bitna razlika je u tome, sto u slućaju osobe sa daltonizmom, svi receptori funkcionišu, dok kod slepih za boje zeleni ili crveni receptor uopšte ne funkcioniše.

Korekcija
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje

Da bi izbegli ovu nepravilnost, koristimo sočiva za naočare sa jednim specijalnim slojem. Sloj je tako konstruisan, da menja spektar bele svetlosti prilikom prelaska, i kod daltonista izaziva sličan nadražaj kao kod osoba sa pravilnim razlikovanjem boja. Prilikom konstruisanja sloja potrebno je obratiti pažnju da on ispoljava svoje delovanje na srednjim talasnim dužinama (crveno-zelena), gde se nepravilnost javlja, a da pritom na kratkim talasnim dužinama (plava), ima što manji uticaj.

Sa korektivnim sočivima (za naočare) Colorlite se postiže da osobe daltonisti uoćavaju i nijanse koje ranije nisu. U više od polovine slučajeva, daltonizam smo u mogućnosti u potpunosti korigovati.

Kako možemo doći do naočara za korekciju daltonizma?

Zakažite termin za merenje daltonizma na mobilnom broju +381 63 7332-106, ili u jednom od optičkih salona, nabrojanih na našem web stranu (kontakt).

  • Odvojite pola sata da se izvrše merenja u zakazanom terminu.
  • Merenja se vrše pomoću Atlas-a, metode koju je razvio Colorlite u cilju dijagnostike daltonizma.
  • Istovremeno ćemo probati u kojoj meri će korektivne naočare pomoći u razlikovanju boja.
  • Ukolikoje pacijent zadovoljan postignutim poboljšanjem, odmah može poručiti korektivna sočiva.
  • Za osobe koje koriste naočare, proizvešćemo sočiva sa odgovarajućom dioptrijom, dok za osobe koje ne koriste naočare, proizvodimo sočiva nulte dioptrije.
  • Sočiva je moguće u bilo kom optičkom salonu brusiti i ugraditi u odbrani okvir.

Detaljnije informacije putem e-maila ili na datom mobilnom broju.

 
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje