daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
english
bulgarian
croatian
danish
dutch
finnish
french
german
hungarian
italian
japanese
norwegian
lithuanian
polish
romanian
russian
slovakian
spanish
swedish
turkish
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
 
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
    Dr. Milan Popović
    BEOGRAD
    Tel:+381 64 3429521

    Optika7
    SOMBOR
    Tel:+381 63 7332106
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
© 2016
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
 
 
O Nama

1. Ime naše firme

daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje doo.


2. Kratak istorijat naše firme

Postojanje naše firme datira unazad 10 godina. Tad su dva prfesora Tehničkog Univerziteta u Budimpešti, Dr. Djerdj Abraham i Dr. Klara Vencel počela da se bave pojavom daltonizma. U početku su se ispitivanja, vezana za rad, vršila uključivanjem studenata u okviru naučnih i diplomskih radova.

Uskoro su došli do saznanja, da su dotadašnje teorije o uzrocima daltonizma pogrešne, i zbog toga lekari smatraju da je korekcija daltonizma nemoguca. (Najčešći tip daltonizma, crveno-zeleno, je genetskog porekla, nasleđena anomalija, i kao takva je još neizlečiva, ali naočarima se da korigovati).

Za korekciju daltonizma bilo je potrebno izvršiti osnovna ispitivanja, da bi se odredili optički i fiziološki razlozi ove pojave. U toku radu su primenjivane najsavremenije metode, npr. matematičkim modelom je prikazano na koji način čovečije oko razlikuje boje, usavršili su čitav niz metoda za merenje, konstruisali nove aparate za merenje, i uz pomoć studenata, koji su bili uključeni u ovaj rad, izvršili merenja u cilju ispitivanja kod, oko 600 osoba.

1993. godine su patentirali naočare za korekciju daltonizma, a 1995. godine i jedan novi aparat, kojim se vrše merenja u toku ispitivanja daltonizma. Troškovi patentiranja su realizovani putem konkursa, od strane Službe za patente Mađarske.

1998. godine se za rezultate ovog rada zainteresovala i jedna mađarsko-američka firma za ulaganje kapitala. Tako je nastalalo mađarsko-američko Deoničarsko društvo Coloryte. Pronalazaći su u DD Coloryte-u dobili velike mogućnosti za nastavak ispitivanja. Svoje najsposobnije bivše studente su sada već bili u mogućnosti da angažuju kao plaćene saradnike u Coloryte-u. Četiri PhD studenta je Coloryte pomagao i dodelom stipendija. Od njih su dvojica već stekla titulu doktora, i svojim radom na polju ispitivanja daltonizma obogatali novim rezultatima ovo naučno područje.

Naočari, koji su dotad bili sredstvo ispitivanja, u Coloryte-u su se počeli proizvoditi, kao i PDT aparat. U saradnji sa jednom američkom firmom (CRO - Clinical Research Org.), uspešno su obavljena i klinička ispitivanja.

Nažalost, 2003. godine je istekao mandat mađarsko-američke firme, i na taj način je Coloryte ostao bez finansijske potpore, na pragu stupanja na tržište, i profitiranja. U proleće 2003. godine je počeo stečajni postupak Coloryte-a.

U toku leta 2003. godine smo osnovali firmu pod imenom Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Colorlite za proizvodnju naočara za korekciju daltonizma, koje smo u međuvremenu usavršili, i patentirali.

 
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slep za boje